100% försörjning av förnybar energi är mycket närmare än man tror

July 12, 2016 AGSMZsol

100% förnybart

Elon Musk håller på att revolutionera hela bilindustrin med sitt elbilsbolag Tesla. Han är också involverad i att revolutionera energibranschen i USA genom sin position i Solar City som säljer el till villaägare genom att sätt solpaneler på deras tak. Vidare har Tesla tagit fram en smart batterilösning för hushåll så att elen kan lagras och användas när den behövs. Elon Musk håller på att skapa ett vertikalt integrerat energibolag som producerar el från solen, lagrar den i batterier och sedan används den i bilar och i hushållen.

Båda företagen tvingar sina konkurrenter att springa ifatt och utveckla liknande produkter för att företagen ska finnas kvar i framtiden. Anpassa sig eller försvinn. Naturligtvis bemöter några aktörer el-revolutionerna med att försöka bromsa den och lagstifta för att de gamla aktörerna ska behålla sina territorier men det är tidsfråga innan bättre produkter och tjänster slår ut sämre.

Revolutionerna sker lokalt. I USA har fler och fler små städer blivit 100% försörjda av förnybar energi t ex Burlington, Aspen, Greensburg och några till. Ytterligare 12 städer har stipulerat att gå över till 100% grön el.  Den största staden som har siktet inställt på 100% grön elförsörjning är San Diego. Det har visat sig att det här är inte tomma ord utan det på går en elrevolution i USA och mycket riskkapital dras till dessa tillväxt segment och det driver upp tempot. Finns det tillväxt finns det riskkapital och då accelererar tempot. Bra artikel om el-revolutionen i USA här.

Elmotorn i el-revolutionen är startad och framtiden är redan här,speciellt om du väljer att gå att hämta den och inte bara sitta och vänta på att andra ska leverera.solkalkyl 100% förnybar energi

Sverige har en förhållandevis hög andel av förnyelsebar energi genom vattenkraften men om hela transportindustrin ska omvandlas till eldriven så krävs det mycket mer energi än vad vattenkraften kan leverera.  Mycket energi förloras när den transporteras så en utbyggnad av lokala produktionslösningar t ex solel eller vindkraft samtidigt energiförbrukningen minskas genom energioptimeringslösningar och hushåll som drar mindre el så är man nästan i hamn.

Redan nu kan man bli en del av revolution genom att:

  • Halvera elräkningen genom smartare förbrukning
  • Skaffa en elbil
  • Sätt upp solpaneler och börja producera egen grön el som du använder själv eller säljer.
  • Alternativt kan man byta elbolag och välja ett som bara levererar förnyelsebar el.

Många stora fastighetsaktörer vill ta del av el-revolutionen och de blev väldigt förvånade och besvikna när riksdagen klubbade igenom en lag som straffar större solenergianläggningar som ägs av fastighetsbolag. Typisk defensiv lag som tillfälligt bromsar en bättre produkt att slå ut en sämre. Hur tänkte man här egentligen? Läs mer om 255 kWp begränsning här.

Fyra energiexperter har räknat fram nya siffror och hävdar att Sverige kan bli 100% förnybart redan 2020. Mycket läsvärt inlägg på DN Debatt.

Har du kollat upp värdet på ditt hustak? Ta testen hos solkollen och se hur mycket du kan spara och tjäna med solceller på taket.

Comments are closed.