Author: AGSMZsol

April 5, 2016 AGSMZsol

De senaste åren har inte bara kostnaden för solceller minskat kraftigt, även konverteringsgraden har ökat. Konverteringsgrad är i princip hur stor del av solstrålningen som omvandlas till el. Av solens 100% solstrålning kan mellan 10-20% ovandlas till el beroende på vilka solceller du använder dig av. Är det viktigt med konverteringsgrad? Har du begränsat med…

February 9, 2016 AGSMZsol

Solkraft innebär att man fångar upp solljuset omvandlar det till elektricitet genom en process som kallas fotovoltaik vilket är vanligast eller indirekt genom termisk solkraft. I stora avancerade anläggningar använder man sig av linser och speglar för att koncentrera strålarna så att de blir så starka som möjligt innan man omvandlar dem till el. Solkraft…

February 7, 2016 AGSMZsol

Solceller villa 2015 Har du en villa i södra Sverige så har förutsättningarna för egen solenergi med solceller på villataket förbättrats dramatiskt under 2015. Regeringen klubbade igenom en skatterabatt som gör att man får garanterad avkastning på den solelen som kan skickar ut på elnätet. Man får en skatterabatt på 60 öre per kWh som…

February 3, 2016 AGSMZsol

Priset du får vid försäljning av solelen kan variera kraftigt under året beroende på vilken sorts avtal du har med den som köper elen som du som mikroproducent producerar. Elen är som dyrast under vintern när du endast kan producera mindre mängder el pga av låg solstrålning. Samtidigt är det då du behöver elen som…