10 saker att tänka på när du investerar i solceller

 • Kontrollera hur mycket solljus som träffar ditt tak under året. Ju mer solljus, desto högre produktion av el.
 • Säkerställ att du har tillräckligt stor takyta för att installera solceller.
 • Undersök vilken typ av solpaneler som passar bäst för ditt hus och dina behov.
 • Kontrollera om det finns några lokala eller statliga bidrag eller avdrag som du kan ansöka om.
 • Förstå hur många år det kommer ta för att återbetala investeringen.
 • Kolla in garantier och försäkringar för solpanelerna och anläggningen.
 • Prata med olika installatörer och jämför priser och erbjudanden.
 • Kolla om det finns några lokala krav eller begränsningar för installation av solpaneler.
 • Förstå hur elmarknaden fungerar och hur det påverkar din förmåga att sälja överskottsel.
 • Säkerställ att du har en inverterare som är kompatibel med dina solpaneler och elnätet.

Vår bästa tid är nu att investera i solceller

Att investera i solceller kan vara en bra idé för husägare. En solcellsanläggning kan hjälpa till att sänka dina elkostnader och öka värdet på din bostad. Faktum är att det har aldrig varit mer lönsamt att investera i solpaneler än nu.

Det är viktigt att notera att återbetalningstiden för solceller är mellan 6-15 år. Detta betyder att det kan ta ett tag innan investeringen börjar ge avkastning. Om du använder dig av Grönt rotavdrag så får du avdrag på 20% av investeringen direkt via skatteverket.

Under 2022 och sannolikt 2023 har elpriserna varit så pass höga även under sommarmånaderna att det har varit väldigt lönsamt för de villaägarna som redan hade solceller installerat på sina villatak.

Solceller kan producera en del av din egen elkonsumtion och är därför ett bra sätt att bidra till en mer hållbar framtid. Dessutom är det en relativt säker investering med låg risk. Under sommarmånaderna produceras det så pass mycket el att man kan sälja och då dels få 60 öre per kWh i skattereduktion från skatteverket men också rätt bra betalt på spotmarknaden.

Det finns flera olika alternativ för att investera i solceller. Ju större investering du gör, desto billigare blir det per installerad kW. Ett solcellspaket för en liten villa på 5 kW kan kosta runt 90-100 000 kr, medan en större anläggning på 10 kW kan kosta 150-160 000 kr.

Var noga med att undersöka alla alternativ och förutsättningar innan du gör en investering i solceller.

Ta testen direkt nu och se hur mycket just ditt hustak kan ge i produktion och hur mycket pengar du kan spara och tjäna. Solkalkyl gratis och direkt

Solkollens solkalkylator är unik och bygger på fem års faktiskt solstrålning i ditt område vilket gör produktionsprognosen för just ditt tak så realistisk som möjligt.

Vad är det egentligen som gör solceller till en så bra investering för dig som är husägare?

För det första kan solpaneler hjälpa dig att sänka dina elkostnader. Med en solcellsanläggning på ditt tak kan du producera din egen el, och i vissa årstider kan du till och med producera mer el än vad du behöver. Överskottselen kan du sedan sälja vidare till elbolaget, lätta på dina elkostnader under resten av året.

Men det är inte bara ekonomin som gör solceller till en bra investering. Solceller är också ett utmärkt val för den som vill bidra till ett mer hållbart samhälle. Genom att producera din egen gröna el bidrar du till att minska utsläppen av koldioxid och andra skadliga ämnen.

Och det är inte bara bra för miljön, det är också bra för din plånbok. Priset på solceller har sjunkit med över 90% sedan 2008, vilket gör det mer tillgängligt än någonsin tidigare. Ett genomsnittligt pris för ett solcellspaket på 10 kW mellan 150-160 000 kronor inklusive moms. Det motsvarar ett pris på 15- 16000 kronor per installerad kW och runt 2 600 kronor per kvadratmeter. Detta solcellspris inkluderar även installation av certifierade elektriker.

Så tänk på det, investera i ditt hus och framtiden med solceller. Kontakta oss för mer information om priser och lösningar som passar just ditt hus och dina behov.

Att investera i solceller kan vara en bra idé för många husägare. Men innan du bestämmer dig för att installera solpaneler är det viktigt att se om ditt hus är lämpligt för solceller. Här är några faktorer att tänka på när du funderar på att installera solpaneler på din villa:

 1. Riktningen av ditt tak: Det är bäst att installera solpaneler på ett tak som vetter mot syd, sydväst eller sydost för att få maximal solinstrålning. Men det går också bra att installera solpaneler på tak som vetter mot öst, väst eller norr.
 2. Takets lutning: En optimal lutning för solpaneler är mellan 35-45 grader, men solpaneler kan installeras på tak med lutningar mellan 20-60 grader. Observera att om du vill vinkla solpaneler på ett platt tak så krävs det bygglov.
 3. Skugga på taket: För att solpanelerna ska fungera optimalt bör det inte falla någon skugga på taket. Kontrollera om det finns träd, byggnader eller annat som kan skugga taket innan du installerar solpaneler.

Behövs det bygglov för att installera solceller på sitt hustak?

Att installera solceller på ditt hus är enkel process och vanligtvis krävs inget bygglov. Så länge du har ett lutande tak och installerar solpanelerna i enlighet med takets riktning, så är det normalt inget bygglov som behövs. Men det finns vissa undantag där det kan krävas bygglov eller godkännande. Här är några exempel:

 • Om ditt hus ligger utanför ett detaljplanerat område kan det krävas bygglov.
 • Om ditt hus har högt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde kan det krävas bygglov eller godkännande.
 • Om du har ett platt tak och vill vinkla dina solceller kan det krävas bygglov.

Om du är osäker på om ditt projekt kräver bygglov eller godkännande, rekommenderar vi att du kontaktar ansvariga på din kommun. De kan hjälpa dig med all information du behöver och hjälpa dig genom processen.

Hur lång tid tar det att installera solpaneler?

Att installera solceller på ditt hus är en snabb och smidig process. Det tar normalt inte mer än 2 dagar för en professionell installatör att komma till ditt hus och sätta upp solpanelerna på ditt tak. Efter installationen måste även någon från nätbolaget komma och aktivera systemet. Detta kan ta några veckor, men nätbolaget har enligt avtal 3 månader på sig att utföra det. Så du behöver inte oroa dig för en långdragen installation, det är smidigt och så snabbt som möjligt.

Vilka olika typer av solceller finns det?

På marknaden idag finns det flera olika typer av solceller, varav de vanligaste är kristallina solceller och tunnfilmssolceller. Läs mer om skillnaderna mellan dem nedan.

Monokristallina solceller är den äldsta varianten av kristallina solceller och är ofta lite dyrare än polykristallina solceller. De är också den effektivaste varianten av kristallina solceller och alstrar mer energi än polykristallina solceller vid sämre ljusförhållanden. Verkningsgraden för monokristallina solceller ligger vanligtvis på ungefär 15 – 22%.

Polykristallina solceller använder mindre kisel än monokristallina solceller och mindre energi vid tillverkning. Detta gör att de är den billigaste varianten av kristallina solceller. Polykristallina solceller är också den vanligaste solcellen som finns på marknaden idag. Verkningsgraden för polykristallina solceller ligger vanligtvis på ungefär 15 – 17%.

Tunnfilmssolceller är en annan typ av solceller som finns på marknaden. Dessa är gjorda av tunna skikt av material som koppar-indium-gallium-selenid (CIGS) eller amorf silisium. Tunnfilmssolceller har vanligtvis lägre verkningsgrad än kristallina solceller, men kan vara lämpliga för vissa specifika användningsområden, som t.ex. flexibla solpaneler.

Det finns även andra typer av solceller som för närvarande är i ett tidigt utvecklingsstadium, såsom perovskit-, grätzel-, nanotrådsbaserade eller tandemsolceller, som kan komma att användas kommersiellt i framtiden.

Tunnfilmssolceller är ett bra alternativ om du söker en billigare och mer flexibel lösning för att generera solenergi. En av de största fördelarna med tunnfilmssolceller är att de fungerar bra vid höga temperaturer.

Tunnfilmssolceller är billigare att tillverka jämfört med kristallina solceller, men de har en lägre verkningsgrad, vilket innebär att du behöver en större yta för att få samma effekt som kristallina solceller. Trots det, så är prestandan för tunnfilmssolceller mindre känslig för molnigt väder och skuggor jämfört med kristallina solceller.

Tunnfilmssolceller är också flexibla och smidiga eftersom de är tunna, vilket gör dem lämpliga för användning på båtar, husvagnar eller husbilar. De kan även användas för solcellstak i vissa fall.