Energipriset du får vid försäljning av solel

Priset du får vid försäljning av solelen kan variera kraftigt under året beroende på vilken sorts avtal du har med den som köper elen som du som mikroproducent producerar.

Elen är som dyrast under vintern när du endast kan producera mindre mängder el pga av låg solstrålning. Samtidigt är det då du behöver elen som mest för eventuell uppvärmning och belysning.

Det är inte så sannolikt att du lyckas producera så på pass mycket el under vinter månaderna att du det blir försäljning. Det vill säga du kommer själv att förbrukar det du producera och sannolikt få köpa en hel del el.

Under sommaren när du inte själv konsumerar så mycket el kommer du förhoppningsvis få till en stort överskott och sälja din egen el. Om du har ett avtal som säger spotpris så kommer priset du får av elbolaget bli blygsamt då elpriset är som billigast under sommaren. Har du däremot ett längre avtal tex ett treårs avtal med samma pris per såld kWh året runt så kan det bli betydande pengar från egen elproduktion.