255 kWp anläggning vad ger den i produktion?

Från och med den 1 juli 2016 så ska solkraftsanläggningar som är större än 255 kWp betala energiskatt för all el som produceras. Energiskatten är 2023 i södra Sverige 39,20 öre plus moms och 29,6 öre plus moms i norra Sverige. Här finns en sammanställning om Energiskatten i Sverige 2023

Den nya skatten är mycket kritiserad då den bromsar stora fastighetsägare att uppnå de hårt ställda miljökraven man strävar efter. Det som tidigare var lönsamt för parkeringsbolag och fastighetsbolag blir nu direkt olönsamt. De finns naturligtvis några vinnare och det är ju de som har lobbat för att den nya lagen ska införas och det är ju så klart elbolagen och framför allt de som äger elnäten. Å ena sidan säger de att de är för grön energi men å andra sidan vill de skydda sina nuvarande vinstgenererande affärsmodeller. Liknande lagar har införts t ex i Florida som borde vara solenergins paradis men där har man gjort det förbjudet att sälja el från solen om man inte är ett av de stora elbolagen.

255 kWp anläggning är nu max storleken på en stor anläggning solenergi men hur mycket el kan en 255 kWp anläggning producera på ett år?

Vi använde solkollens solkalkylator och mätte upp en anläggning i södra Skåne med en yta av solceller på nästan 1600 kvadratmeter och så räknade vi med 16% verkningsgrad på solcellerna. Då fick vi fram en produktion på:

Vald yta: 1,593.00 m2

Din årsproduktion är: 226,124 kWh per år

Januari 3,082 April 26,888 Juli 36,053 Oktober 10,146
Februari 6,509 Maj 35,322 Augusti 28,969 November 3,801
Mars 16,829 Juni 37,031 September 19,768 December 1,728

Testa själv på solkollen och se om det är lönt för din bostadsrättsförening att investera några miljoner för att producera 226 000 kWh per år. Se hur mycket en 255 kWp anläggning kan ge i ditt områden. Ange ytan 1600 m2 för att få rätt solkalkyl till 255 kWp.