elbil_2

Om 5 år kommer din elräkning vara 8000 kWh större än idag.

Det är inte så farligt som det låter, det kommer bli en bra affär för ditt hushåll och även för klimatet. Ökningen av elräkningen kommer inte från fler elektronikprylar utan från att vi kommer göra precis som USA dvs byta ut våra bilar till elbilar.

Lugn, du kommer spara pengar på det och det händer mycket fortare än vad man tror.I USA pågår en klappjakt mellan städerna om att bli CO2 neutrala. T ex San Jose, Kalifornien har som målsättning att bara använda 100% förnyelsebar energi redan år 2022.

I Sverige kan alla som vill också aktivt agerar själv också bli 100% användare av förnyelsebar energi. Politiker förändrar inte världen människors agerande gör.
Alla kan inte göra allt men alla kan göra något.

Precis som solpaneler blev smart och lönsamt i och med skattereformen 2015 så blir elbilar lönsamt och smart nästa år med alla nya modeller som lanseras från stora traditionella bilföretag. Batterierna blir bättre, räckviddsångesten stillas och många kommer kunna tänka sig en el bil om man har en vanlig bil kvar i familjen.

Kör samma sträcka och betala mycket mindre skatt
Idag betalar du med elbil ingen vägskatt de första 5 åren. Köper du en ny bil får du en miljöbilspremium på 40 000 kr från staten.

En mil kostar i energi runt 2 kr om du nu köper elen och inte laddar från solen. Av de 2 kr är ca 1 kr skatt.

Om du jämför med bensin där 60% eller runt 8 kr skatt per liter.
Drar bilen 0,7l per mil så betalar du 5,60 kr i skatt för varje mil du kör plus vägskatt.

Om du köper eller gör grön el är utsläppet för milen i princip noll gr CO2 och du sparar pengar hela vägen.

En elbil är idag en ren skatteväxling från hög till låg skatt. När trenden tar fart kommer även värdeminskningen att byta plats. Det kommer bli bensin och diesel bilarna som minskar snabbare i värde än elbilarna när marknaden för elbilar tar fart. 4 miljoner bilar ska bytas till elbilar de kommande 15 åren.

 

Vad är poängen?
Solkollens poäng med det här är inte att sälja in elbilar, utan det är viktigt att tänka på ditt framtida elbehov när du planerar en solpanelsinvestering.

Laddar du två elbilar hemma så går din elkonsumtion upp radikalt kanske med
8 000 kWh per år och du kan också dra nytta av den uppgången genom att du får det fina skatteavdraget på 60 öre för många fler kilowatt timmar.

Säljer du solel kan du endast få skatteavdrag för samma antal kWh som du köper från elbolaget. Dvs köper du 7000 kWh kan du också sälja 7000 kWh och få det förmånliga avdraget.

När det gäller solcellstöd för privatperson på 20% så finns det krafter som vill att det ska försvinna och att man endast kan använda rot avdrag 9% för solpanelsinvesteringar.

Vidare kan man endast använda solcellstöd en gång dvs köper du en anläggning på 7 kWp så kan du inte få något stöd vid en utbyggnad till 14 kWp några år efter.

1) Om du räknar med solcellstöd bör agera nu då det sannolikt försvinner för privata fastighetsägare då Energimyndigheten tycker att det ställer till det för alla inblandade att privatpersoner måste välja mellan ROT och solcellstöd. Många ansöker om båda och när man väl får solcellstödet så kontaktar man skatteverket som då hanterar en justering av ROT avdraget i efterhand. Men inte optimalt för någon inblandad.
  2) Om du räknar på optimal storlek på anläggningen bör du tänka + 4-5000 kWh för varje elbil du lägger till. Det är blir alltså en möjlighet om du har resurser att dimensionera för elbilar som laddar hemma redan idag. Då kan du dra nytta av både solcellstöd och 60 öre skattereduktion på elbilsförbrukningen.