Hur mycket yta behöver man för solceller?

Solceller är ett av de mest effektiva sätten att producera egen, ren energi och är ett utmärkt alternativ för de som är intresserade av att minska sin miljöpåverkan och samtidigt spara pengar på sina elräkningar. Men många undrar hur mycket yta som krävs för att installera solceller.

Svaret på den här frågan är att det beror på hur mycket elektricitet man behöver producera. Generellt sett, desto större yta som tillgängliggörs för solceller, desto mer energi kan produceras. Men det är viktigt att notera att det finns andra faktorer som också påverkar den totala mängden elektricitet som kan produceras, såsom solcellernas verkningsgrad och vinklingen på taket.

Hur räknar man ut ytan som krävs för solceller?

Det finns en enkel formel för att räkna ut den yta som krävs för solceller. Man multiplicerar den årliga elektricitetsanvändningen med 0,15 och sedan med det lokala solinstrålningstalet för att få den optimala solcellsytan.

Formeln ser ut så här:

Optimal yta = (Årlig elektricitetsanvändning) x 0,15 x (Lokalt solinstrålningstal)

Vilken är den optimala vinklingen för solceller?

För att solceller ska producera så mycket energi som möjligt, är det viktigt att säkerställa att de är vinklade rätt. I Sverige är den optimala vinklingen mellan 35° och 55° beroende på plats.

Vilken verkningsgrad har solceller?

Verkningsgraden hos solceller är den procentandel av solenergin som omvandlas till elektricitet. De flesta solceller har en verkningsgrad på mellan 15% och 20%.