Koldioxidminskning när du producerar solel på ditt tak

Koldioxid besparing
Sverige är en den av den Nordiska elmarknaden och där släpps det ut ungefär 100 gram koldioxid per producerad kWh. Om du då vill beräkna vilken klimatpåverkan din produktion av solel har kan du räkna med 100 gr per kWh din anläggning producerar. Vid en produktion av 8000 kWh så sänker du koldioxidutsläppet med 800 kilo koldioxid per år. Om du däremot ersätter en oljepanna så är vinsten mycket större ca 270 gram koldioxid per kWh eller 2160 kilo koldioxid per år.