Konverteringsgrad / verkningsgrad solceller

De senaste åren har inte bara kostnaden för solceller minskat kraftigt, även konverteringsgraden har ökat. Konverteringsgrad är i princip hur stor del av solstrålningen som omvandlas till el. Av solens 100% solstrålning kan mellan 7-25% omvandlas till el beroende på vilka solceller du använder dig av.

Är det viktigt med konverteringsgrad? Har du begränsat med utrymme för dina solceller är det viktigt har du gott om yta med bra solstrålning är det inte alls viktigt om du strävar efter att bli mikroproducent.

Man kan använda uttrycket konverteringsgrad eller verkningsgrad i samma sammanhang då de är synonymer för hur mycket av solens energi som kan göras om till energi och el.

Ju högre kapacitet att omvandla desto dyrare blir solcellerna i inköp. Därför bör man räkna på olika solpaneler för olika kostnader för att se vad som är bäst investering för din situation. Har man gott om takyta så är det prioritet att hitta solceller som är riktigt billiga per kWp utan att stirra sig blind på verkningsgraden. Billigast per kWp vinner ur investeringssynpunkt. Men sedan kan man ju ha andra värderingar också såsom hur det ser ut på taket mm. Har man en begränsad takyta får man försöka hitta solceller med högre verkningsgrad och till bästa möjliga pris.

Gör kalkylen många gånger och ändra konverteringsgraden för att se hur mycket dyrare premiumprodukterna blir och hur det påverkar avkastning och återbetalningstiden.

kWp verkningsgrad m^2
1 10% 10,00
1 11% 9,09
1 12% 8,33
1 13% 7,69
1 14% 7,14
1 15% 6,67
1 16% 6,25
1 17% 5,88
1 18% 5,56
1 19% 5,26
1 20% 5,00
1 21% 4,76

Vill du investera I en 8 kWp anläggning så krävs det en yta på 80 kvm om du väljer solceller med en verkningsgrad på 10% eller endast 40 kvm om du väljer solceller med en verkningsgrad på 20%.
Det är viktigare vad priset är per kWp än verkningsgraden om du nu har gott om plats på taket.