Moms på egenproducerad el som du säljer?

Moms 25 % på såld el och ersättningar. Om du som privatperson erhåller moms från försäljning av el till elbolag ska du momsregistrera dig och skicka vidare momsen till skatteverket. Många elbolag erbjuder dig att få ersättningen utbetald med eller utan moms. Regeringen har noterat att det blir onödigt mycket administration för mikroproducenterna och har därför lagt ett förslag att all näringsverksamhet med en omsättning under 30 000 ska slippa momsregistrera sig. Förslaget ska om det går igenom gälla från januari 2017. I kalkylerna kan man bortse från moms på såld el. Eventuellt blir det lite extra administration under 2016 men många elbolag erbjuder dig att få ersättningen utan moms och då lär du slippa administrationen.

Hur mycket el kan ditt hustak producera?
Hur mycket kan du sänka din elräkning?
Hur mycket kan du fakturera elbolaget?

Se direkt hur mycket el du kan producera på ditt hustak.

 

Moms på egenproducerad el som du konsumerar?

Momsen är en av de stora besparingarna du gör när du använder din egen el. Momsen läggs på
alla de andra rörliga kostnaderna och avgifterna och många gånger blir momsen minst 25 öre per kWh som du då sparar in när du producerar din egen el. (Källa www.skatteverket.se)