Nätnytta- ersättning från elnätsföretaget

Att transportera el är dyrt då mycket energi försvinner på vägen. När du börjar skicka in el lokalt i elnätet från din solelsanläggning uppstår en positiv näteffekt och det får du ersättning för. Elbolagen har olika benämningar för detta men några är nätnytta, nätersättning, energiersättning. Ersättningen varierar mellan elnätsbolag och ligger mellan 3-7 öre per kWh inmatad i elnätet.

I solkollens kalkyl för hur mycket du kan spara med solceller på taket så räknar vi med 5 öre per kWh i nätnytta. När spotpriserna under 2022 på el har gått upp så mycket så har nätnyttan lite spelat ut sin roll då det i den totala kalkylen.