Ökar värdet på huset med solpaneler på taket?

Återbetalningstid för solpaneler 8-15 år

När du som privatperson investerar i ett nytt badrum eller kök så tittar man normalt inte på återbetalningstid eller kalkylränta utan man ser det mer som att man behöver ett bra badrum och ett bra kök. Vidare är avskrivningskostnader mm inte så relevant för privatpersoner utan mer för företag pga av skatteregler. Många ser dock en tydlig koppling mellan nytt badrum och kök ger ett högre värde på huset om ut i fall att man ska sälja. Det är inte säkert att värdestegringen är i paritet med investeringen dvs 150 000 kr för ett nytt kök behöver inte betyda 150 000 kr i ökat värde för fastigheten, men en del av investeringen kan räknas som värde byggande.

Stora fastigheter har ofta höga driftskostnader och det är vedertaget att om en sådan fastighet investerar i t ex bergvärme eller liknande så ökar fastighetens värde framför allt pga av lägre faktiska driftskostnader som varar under många år.

Solpaneler på taken minskar också driftskostnaderna och kan även ge fina passiva skattefria inkomster framför allt genom försäljning av elen under vår och sommarmånaderna.  En investering på 134 000 kr efter grönt rotavdrag kan t ex ge en årlig besparing på 6000-9000 kr i form av sänkta rörliga kostnader och en passiv intäkt på 6000-9000 kr i form av såld el och skatteavdrag för såld el. “Se solpanelskalkyl här

En stadigvarande årlig besparing på elräkningen och även passiva intäkter att finansiera resten av elräkningen lär också ha en värdehöjande effekt på fastigheten. Är det billigare att dra runt fastigheten kommer fler kunna ha råd med fastigheten och således ökar konkurrensen och sannolikt också värdet på fastigheten.

I Sverige finns idag veterligen ingen statistik på att fastigheter med solpaneler på taket ökar i värde. I USA så finns det en intressant undersökning där man har studerat försäljningar under åren 1999 till 2013.  Deras slutsats är man köpare av hus med solpaneler har betalt ett högre pris som i snitt ligger på 4 USD per watt eller då 15 000 USD för en snitt installation i USA på 3,75 kWp. Skulle detta gå att överföra till Sverige skulle det vara en mycket stor värdehöjare på fastigheten. Man bör också ta i beaktande att det också kan beror på andra faktorer att man får högre priser för fastigheter med solpaneler, t ex att folk som investerar i solpaneler är mer måna om sina fastigheter och då tar hand om dem bättre än snittet.

Sannolikt är 4 USD per watt inte relevant för den svenska marknaden då vi får mindre ut av varje watt solpanel i Sverige och har en högre elkonsumtion totalt under året pga av de mörka och kalla månaderna. DVS det är svårare att få balans på driftkostnaderna med hjälp av solenergi i Sverige än i Kalifornien. Men ponera att 1 USD per watt i värdeökning kan uppnås i Sverige då skulle exemplet ovan med en investering på 134 000 kr efter grönt rotavdrag kunna ge en värdeökning på runt 90 000 kr för fastigheten vilket kan vara i paritet med t ex en köksrenovering. Läs undersökningen från Berkeley här.

Undersökningen är inte helt överförbar för den svenska marknaden men det lämnar oss med en intressant tanke: Tänk om vi kan se en investering i solpaneler som en investering i kök och badrum, en värdehöjande investering för huset som dessutom ger både besparing och en passiv inkomst när vi säljer elen.

Huspriser går upp och ner av många framför allt inflation och ränteförändringar men helt klart är det bra för värdet att huset också drar in pengar när man säljer elen man inte behöver. Dessutom är det bra för värdet att ha låga driftskostnader. Så även om huspriserna har gått ner under 2022 så har de husen med solpaneler en bättre förutsättning studsa upp värde i framtiden.

Vi använder och kommer ju använda el i huset för all överskådlig framtid alltså är det ju helt naturligt att vi även producerar el med hjälp av husets tak och solen.Vi anar ju hur elbolagen hanterar oss kunder och de tar alla chanser att höja de fasta avgifterna. Det är inte speciellt sannolikt att vi framöver får se lägre rörliga och fasta elkostnader. Det är mer sannolikt att kostnaderna blir högre i framtiden. Ett sätt att minska sin exponering mot elbolagens fakturor är ju att konsumera mindre och producera mer el själv. Solen skickar inga fakturor.

Har du testat hur mycket el du kan få ut av ditt hustak? Om inte gör det här och få info om hur mycket
ditt hushåll kan spara och tjäna med solpaneler på taket.