PRESSRELEASE

hussol2

Solkollen.nu visar hur mycket solenergi som går till spillo på Sveriges alla tak


Från och med den 26 april kan alla Sveriges två miljoner villaägare se hur mycket solenergi som förspills på deras tak. Solenergi är idag en lönsam affär för de flesta villaägare i södra Sverige. Främst tack vare lägre kostnader för solpaneler, bättre teknik samt en gynnsam skattereform som genomfördes 2015. Att göra testen och se hur mycket man kan tjäna och spara med solpaneler tar mindre än en minut och är helt gratis.

 

Solkollen.nu ska minska solspillet på våra hustak

Från och med den 26 april kan alla Sveriges två miljoner villaägare se hur mycket solenergi som förspills på deras tak. Solenergi för många miljarder kronor går till spillo i Sverige varje år. Av Sveriges två miljoner villor är det endast 15.000 som fångar in solenergin som träffar deras tak.

 

”Istället för att omvandla energi som träffar våra tak köper vi el från elbolagen och försöker sänka vår elkonsumtion på alla möjliga vis. Solenergi är både klimatsmart och en lönsam affär för villaägare idag.”

 

”Många tror felaktigt att solenergi endast lönar sig i soliga länder som Spanien och Portugal. Södra Sverige, Tyskland och Danmark ger likvärdig solstrålning per kvadratmeter under året.” säger Mojgan Zareinejad som är projektledaren bakom solkollen.nu. “Det handlar inte om att bli självförsörjande av el utan att minska sin elräkning och börja fakturera elbolaget. Du använder egenproducerad el istället för att köpa el som transporterats lång väg. Genom att bli mikroproducent minskar din klimatpåverkan och du gör samtidigt en bra affär.”

 

Fakta om skillnaden mellan Tyskland, Danmark och Sverige
I Tyskland har 1,5 miljoner småhus solpaneler på sitt tak.

I Danmark har 100 000 småhus solpaneler på sitt tak.
I Sverige har endast 15.000 småhus solpaneler på sitt tak.

 

I Tyskland har mer än 1,5 miljoner villaägare solpaneler på sina tak. I Danmark har nästan 100 000 villaägare solpaneler på sina tak. I Sverige har endast runt 15.000 av våra två miljoner småhus solpaneler. I Tyskland kommer 7% av elproduktionen från solenergi. I Sverige kommer endast 0,1% av elproduktionen från solen. Om villaägarna hade vetat om hur lönsamt det är att själv producera sin el med hjälp av solenergi hade Sveriges samlade energiproduktion kunnat se annorlunda ut.
Solenergi är idag en lönsam investering för villaägare i Sverige med en skattefri avkastning på mellan 6-12% per år.

 

Det har blivit lönsamt på grund av tre faktorer:

– Kostnaderna för solpaneler har sjunkit kraftigt de senare åren.
– Regeringen genomförde en skattereform 2015 som ger 60 öre extra i skatteavdrag per såld kWh för mikroproducenter.
– Användandet av optimerare på solpanelerna gör att anläggningar fungerar mer effektivt än tidigare och inte är så känsliga för skuggor. Många solenergisystem klarar att leverera bra med el bara vid vanligt dagsljus. Kravet på direkt sol har alltså minskat drastiskt.

 

Solkollen.nu visar värdet på ditt hustak – hur mycket du kan spara och tjäna med solpaneler

Vill du veta hur mycket el du kan producera på ditt tak? Skriv in din adress, rita in solpaneler på ditt tak på en karta och få direkt ett detaljerat excelark som visar hur mycket du kan spara och tjäna med solpaneler! Testen är gratis och tar mindre än en minut.  www.solkollen.nu/test/

 

Om solkollen.nu

Solkollen.nu är en solenergikalkylator som räknar fram estimat på solelsproduktion på takytor i Sverige med hjälp av SMHI solstrålningsdata STRÅNG. Den uppskattade produktionen levereras sedan i ett användarvänligt kalkylark med skatter, bidrag och prisuppskattningar färdigifyllda för att göra det så enkelt som möjligt för en villaägare att snabbt bilda sig en uppfattning vad en investering i solpaneler innebär för hushållets ekonomi. Kalkylarket har två olika kalkyler, en för privatpersoner och en för bostadsrättsföreningar.

 

Kontakt för mer information

Applied Geomatics International

Mojgan Zareinejad

072 001 7476

mojgan@solkollen.nu

www.solkollen.nu