ROT avdrag 2023

2023 är rotavdraget för gröna installationer såsom laddboxar och solpaneler samt solceller 20% av investeringsbeloppet. Det är en höjning från 2022 då det gröna rotavdraget var 15%

“Grönt rotavdrag” är ett skattavdrag som trädde i kraft den 1 januari 2021 och ger dig möjlighet att få 20% i skatteavdrag för kostnaden av installation av utrustning för förnybar energi, såsom solpaneler. Avdraget är högst 50 000 kronor per person och år och gäller för installation av nätanslutet solcellssystem. [3]

Det är viktigt att komma ihåg att avdraget räknas på 97 procent av kostnaden för installationen.

Investera i solpaneler är ett bra sätt att göra din bostad mer hållbar och samtidigt få ett skatteavdrag. Genom att använda “grönt rotavdrag” kan du få 20% i skatteavdrag på kostnaden för installation av solpaneler, vilket kan göra det mer ekonomiskt fördelaktigt att investera i förnybar energi.