ROT avdrag

Efter några år av ältande av vad som är avdragsgillt som ROT avdrag vid en installation av solceller så har skatteverket kommit fram till att det fungerar fint med en schablon som blev 15% på hela installationen ska anses vara berättigade till ROT avdrag. Tex Total installationskostnad ink moms. X 30% x 30%= 9000 kr i avdrag. I och med att rotavdraget sänktes till 30 från 50% så är solcellstöd att föredra när det gäller valet av ROT eller solcellstöd då det är 20% av totalbeloppet inte 9% som ROT avdraget kan innebära.

Många väljer att ansöka för både solcellstöd och ROT avdrag. Det brukar ta lång tid att få besked om solcellstödet beviljas eller ej. Det som kan hända är att potten för solcellstöd är slut när din ansökan behandlas och därmed nekas din ansökan. ROT avdraget är däremot snabbt och enkelt. Får du sedan ett solcellstöd beviljat så blir du återbetalningsskyldig för ROT avdraget.