Så jämför du offerter och väljer den bästa lösningen för din bostad

Solceller är ett effektivt sätt att producera egen energi och minska sina energiräkningar. Men med många leverantörer och olika solcellssystem på marknaden kan det vara svårt att veta vad man ska välja. Därför är det viktigt att jämföra olika erbjudanden noga för att säkerställa att man får mest för sina pengar.

Jämförpris per kilowatt

Det första du bör tänka på när du jämför offerter på solceller är att jämföra pris per kilowatt. Detta eftersom det avgör hur mycket el din solcellsanläggning kommer att producera.

För att beräkna priset per kilowatt, dividerar du totalpriset för solcellssystemet med dess toppeffekt. Tänk på att jämföra samma storlek på solpaneler och verkningsgrad, eftersom dessa faktorer också påverkar priset per kilowatt.

Priset per kilowatt (kW) för solceller varierar beroende på en rad faktorer, inklusive:

 1. Kvalitet på solcellspanelerna
 2. Mängden av solceller som köps samtidigt
 3. Placering av solcellerna och installatörens priser
 4. Skattelättnader och bidrag tillgängliga i området.

Men i allmänhet brukar priset för solceller ligga mellan 5 000 – 20 000 kr per kW installera kapacitet. Priset har trendat nedåt de senaste åren och det är rimligt att förvänta sig ytterligare minskningar i framtiden. Det är viktigt att notera att även om ett lägre pris per kW kan verka lockande, det är viktigt att ta hänsyn till totala livscykelkostnader, inklusive underhåll och reparationer, samt förmågan att producera den förväntade mängden energi.

Tänk på anläggningens livslängd och garantier

När du jämför offerter på solceller, är det också viktigt att tänka på anläggningens livslängd och garantier. Se till att du får en lång garantitid på solpanelerna och inverterarna, samt en god garanti på att anläggningen kommer att fungera optimalt under hela sin livstid.

Vilka moment ingår i offert på solceller?

En offert för solceller brukar inkludera följande moment:

 1. Kostnad för solcellspaneler och tillbehör.
 2. Kostnad för installation och elanslutning.
 3. Livslängd och garantier för solcellerna.
 4. Projektspecifikationer, t.ex. storlek och placering av panelerna.
 5. Kalkyler för förväntad energiproduktion.
 6. Information om skattelättnader och bidrag.
 7. Försäkringsalternativ för systemet.
 8. Leveranstid och leveransvillkor.

Vilka produkter offereras på solceller?

Följande produkter kan vara ingående i en offert för solceller:

 1. Solcellspaneler – dessa är huvudkomponenterna i ett solcellssystem och omvandlar solljus till elektrisk energi.
 2. Inverter – omvandlar den DC-ström som produceras av solcellerna till AC-ström som kan användas i huset.
 3. Montagesystem – innefattar tak- eller markfästen som håller solcellspanelerna på plats.
 4. Elanslutningar – inklusive ledningar och säkringar för att ansluta solcellssystemet till elnätet.
 5. Monitoring- och övervakningsutrustning – tillåter ägare att följa och spåra solcellssystemets produktion och prestanda.
 6. Energilagringssystem – t.ex. batterier som lagrar den överskottselektricitet som produceras av solcellerna.
 7. Skattelättnader och bidrag – information om de bidrag och lättnader som finns tillgängliga för solceller i området.