Solceller för bostadsrättsföreningar: Vägledning och råd

En bostadsrättsförening kan dra stor nytta av att investera i solceller. Det är inte bara bra för miljön, utan det kan också leda till lägre månadsavgifter för hyresgästerna. Men vad bör man tänka på innan man går vidare med en sådan investering? Här ger vi en vägledning för bostadsrättsföreningar som överväger att installera solceller.

Utvärdera förutsättningarna

Innan man går vidare med en solcellsinvestering är det viktigt att utvärdera förutsättningarna. Det finns tre viktiga faktorer att ta hänsyn till:

  1. Takets storlek och solläge. Ju större tak och ju bättre solläge desto fler solpaneler kan installeras och desto högre produktion av el.
  2. Fastighetens elanvändning. Ju högre elanvändning desto större nytta kan man dra av att producera sin egen el.
  3. Skicket på taket. För att solpaneler ska fungera optimalt krävs det ett tak i gott skick.

Om förutsättningarna är goda är det dags att gå vidare med nästa steg.

En guide till en lönsam investering

Bostadsrättsföreningar står inför en möjlighet att öka sin energi-effektivitet och minska kostnaderna genom att installera solceller. Denna guide syftar till att hjälpa föreningar att utvärdera förutsättningarna för en solcellsinvestering och ge råd om hur man går tillväga.

Takets storlek och solläge

Det första man bör tänka på är takets storlek och solläge. Ju större tak och ju mer solljus det får, desto högre blir den potentiella produktionen av el. Det är också viktigt att kontrollera att taket är i bra skick och har en lämplig belastning för solcellspaneler.

Fastighetens elanvändning och upplägg på elavtal

Det andra man bör tänka på är fastighetens elanvändning och upplägget på elavtalet. Ju högre elanvändning, desto större nytta får man av att producera egen el. Det är också viktigt att kontrollera att elavtalet tillåter installation av solceller och att man har möjlighet att sälja överskottsel till elbolaget.

Kostnadseffektivitet

Det tredje man bör tänka på är kostnadseffektiviteten. Det är viktigt att räkna på förväntade kostnader och intäkter för att se om det är en lönsam investering.

Leverantörsval

När man har utvärderat förutsättningarna och bestämt sig för att gå vidare med installationen är det viktigt att välja en pålitlig leverantör. Det finns många leverantörer av nyckelfärdiga solcellssystem som erbjuder tjänster i närheten av er.