Solel Kostnader

Kostnader för solel är framför allt investeringen i solceller. Man brukar räkna med väldigt låga driftskostnader så länge man pratar om fasta solceller på villatak. Kanske några hundra kronor i rengöring per år. Istället handlar solel kostnaderna mer om vilka kostnader man har för investeringen och t ex ränteläget om man har lånat pengar till investeringen.

Det finns en stor mängd olika solcellsystem som är bra i olika situationer. En del är väldigt effektiva i söderläge medan andra tar tillvara vanligt dagsljus mer effektivt än sina konkurrenter.

En del har en hög konverteringsgrad av solenergin upp till 21 % går att köpa i Sverige. Eller så är de billigare med lägre verkningsgrad. Mellan tummen och pekfingret kan man köpa solceller från 15 000 kr per kWp till 24 000 kr per kWp.

Vill du snabbt få reda på värdet av ditt hustak?

Räkna ut hur mycket el du kan producera på ditt hustak här: Solkalkylator