Solkraft – fånga upp solen gör den till el

Solkraft innebär att man fångar upp solljuset omvandlar det till elektricitet genom en process som kallas fotovoltaik vilket är vanligast eller indirekt genom termisk solkraft.

Solkraft på ditt hus
I stora avancerade anläggningar använder man sig av linser och speglar för att koncentrera strålarna så att de blir så starka som möjligt innan man omvandlar dem till el.
Solkraft är så miljövänligt det kan bli att tillverka el. Därför känns det extra bra att skaffa sig en egen solkrafts anläggning som gör att du både kan tillverka din egen el helt lokalt. Väldigt mycket el försvinner vid transport av elen till dig från kraftbolagen.
Solkraft är mycket populärt i t ex Tyskland och Danmark som har liknande sol och väderförhållande som Sverige. Det är fullt möjligt att tillverka mycket el av solens strålar även i Sverige och det fina är att det inte finns några rörliga delar i processen så solceller och solkrafts anläggningar håller länge. Många räknar med en återbetalning av investeringen på mellan 8-11 års tid och sedan är all solkraft som skapas av solcellsanläggningen i princip gratis.

Vill du vet hur mycket solel du kan producera på ditt villa tak?

Det beror på solstrålningen där du bor, väderstrecket som ditt tak är vinklat mot, vinkeln på taket och vilka solceller som du väljer. Här kan du beräkna solkraften och hur mycket el du kan producera.