Solpaneler – Lutning och Väderstreck

Solpaneler är ett viktigt verktyg för att producera förnybar energi och bidra till en hållbar utveckling. Men för att få ut det mesta av solpanelerna är det viktigt att välja rätt lutning och väderstreck.

Lutningen på solpanelerna påverkar hur mycket solljus de tar emot. Ju större lutning, desto mer solljus fångas upp av panelerna. Rekommenderad lutning för solpaneler varierar beroende på var i världen de är installerade, men vanligtvis ligger den mellan 15 och 40 grader. I Sverige är en lutning på 35 grader vanligtvis det bästa valet eftersom det ger ett bra utbyte av solljus under hela året.

Vädret är också en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller solpaneler. Molnigt väder, snöfall och regn kan påverka hur mycket solljus som når panelerna och därmed hur mycket energi de producerar. Men det är viktigt att komma ihåg att solpaneler fortfarande kan producera energi även under dåliga väderförhållanden, även om det är i mindre mängder.

Horisontell Montering av Solpaneler

Producerar solpaneler som monteras horisontellt ungefär 80% av solpaneler i optimal lutning och väderstreck. Detta gäller främst i Göteborg, där man har studerat solelproduktionen med olika lutningar och väderstreck. Men det är viktigt att notera att exakta siffror varierar beroende på var man befinner sig. I Sverige är dock skillnaderna förhållandevis små och motsvarande tabeller ser liknande ut i hela södra Sverige.

Optimal Lutning för Solpaneler

Den optimala taklutningen för solpaneler varierar beroende på var man befinner sig. Enligt [1], i södra Sverige är den ca 30 grader, medan den i norra Sverige är närmare 45 grader. Men det är viktigt att notera att skillnaden i solelproduktion är endast ca 10 – 20 % för lutningar mellan 10 och 60 graders taklutning. En lösning för platta tak kan vara att vinkla upp solpanelerna.

Solpaneler är ett bra sätt att producera förnybar energi och hjälpa till att minska vårt beroende av fossila bränslen. Lutningen på panelerna är viktig för att fånga upp så mycket solljus som möjligt, rekommenderad lutning i Sverige är 35 grader. Vädret är också en faktor att ta hänsyn till, solpaneler kan producera energi även under dåliga väderförhållanden. Det är viktigt att välja högkvalitativa solpaneler och ha dem installerade av en professionell för att få ut mest möjliga energi.