Spara & Tjäna

 

En normal villa i Sverige har elräkningar på mellan 12 000 kr och 25 000 kr. Man har mycket att vinna på att sänka elkostnaderna men också om möjligt börja producera sin egen el och tjäna pengar på elproduktionen.Kostnaderna för elen du förbrukar består av mer än 35% skatt. Lägger man ihop alla avgifter, skatter och rörliga elkostnader så hamnar man oftast över 1,20 kr per kWh.

Det vill säga det finns en stor uppsida av besparingar man kan göra genom att helt enkelt konsumera mindre el. Detta kan man uppnå genom att använda sig av energisnålare maskiner, stänga av saker som är i standby läge samt ha lite kallare temperatur inomhus.

Vill man gå längre än så kan man själv producera el som kan täcka delar av hemmets energibehov. Har du ett hus med eget hustak så kan du sannolikt bli mikroproducent av grön solel. En tumregel under 2016 kan vara att hälften av en solelanläggnings produktion kommer gå till en besparing på elräkningen och den andra halvan till skattefria intäkter.

 

Förändringar som har gjort solenergi lönsamt för villaägare i Sverige:

  1. År 2010 gjordes ellagen om så att elbolagen inte kan ta ut några abonnemangsavgifter för inmatning av el från mindre solcellsanläggningar. Detta gäller när du förbrukar mer än du säljer.
  2. Priset på solceller har minskat kraftig de senaste åren samtidigt som tekniken har blivit bättre. Idag köper man oftast solpaneler med så kallade optimerare på varje panel vilket gör solpanelerna mindre känsliga för skuggor och molnigt väder. Se sammanställningen från Johan Lindahl nedan på prisutvecklingen för solceller monterade på villor.
    kostnader-solceller
  3. Elcertifikatssystemet där man via kvoter tvingar elproducenterna att se till att en stor andel av deras elproduktion kommer från förnyelsebar el. Under 2016 har kvoterna som påtvingas elbolagen för andelen förnyelsebar energi gått från 2015 års 14,3% till hela 23,1%. När du producerar solel kan du alltså sälja dessa elcertifikat som du tjänat in med din solelsanläggning till elbolagen som behöver fylla sina kvoter.  Priserna är marknadsbaserade och varierar mellan 13-25 öre per kWh.
  4. Från den 1 jan 2015 får alla mikroproducenter 60 öre per inmatad kWh i elnätet utöver marknadspris. Det innebär en väldigt stor förändring då en stor andel av solelen produceras på sommaren när energipriserna normalt är låga. Nu blir det väldigt lönsamt då skattereduktionen + elcertifikat + nätnytta + spotpriset blir en bra bit över 1 kr per kWh.
  5. Ränteläget är lågt och den svenska kronan är fortsatt stark vilket gör att det är enkelt att låna pengar billigt men också svårt att placera pengar säkert med avkastning. Bankonton ger i princip ingen avkastning alls. Obligationer är en osäker investering om räntan skulle börja stiga. Solceller ger en relativt säker och hög avkastning jämfört med liknande investeringar på samma risknivå.