Författare: AGSMZsol

Så här funkar Solkollen

Solkollen är enkel att använda.

Gör så här:
1) Skriv in din postadress.
2) Rita in var du vill sätta solpaneler eller skriv antal m2 du vill sätta solpaneler på.
3) Ange ungefärlig taklutning.
4) Ange hur ditt hus är placerat i förhållande till söder.
5) Ange din e-post ditt kalkylbladet ska skickas.
6) Klicka på knappen.

 

Se filmen här hur enkelt det är:

 

Solceller Villa Pris

När du investerar i solceller så är priset en av de avgörande faktorerna som styr hur snabbt du får pengarna till baka eller återbetalningstid. Den stora revolutionen för solenergin i Sverige är kanske inte bara en skattereform utan att priserna har sjunkit till en tredjedel på bara 4 år. Idag kan du få riktigt bra solceller för under 15000 kr per kWp ink moms om du köper en lite större anläggning. Det finns mycket som talar för att ska man investera i solceller till sin villa bör du satsa ordentligt. Om du kommer över 10 kWp så blir kostnaden för installationen och arbetet lägre per kWp. Alltså får du till ett bättre pris per kWp. Dessutom blir det lönt att sätta in en bruttomätare så att du kan tjäna elcertifikatersättning på din egen förbrukning också.

Solpaneler Villa Pris

Du kan använda dig av ROT avdrag om du är privatperson och då blir effekten på priset 9% dvs 30% ROT avdrag på skatteverkets schablon för solceller  som säger att 30% är arbetskostnad vid en köp av en komplett installation.

Du kan också välja att ansöka för att få solcellstöd 20% på totalkostnaden på din investering inklusive moms. Räkna med att det tar några år att få pengarna då man ligger efter ordentligt när det gäller budgeterade solcellstöd dvs tillgängliga pengar samt administrationen av bidraget.

För att få ett uppdaterat pris på vad solceller villa kostar är det enklast att du beställer in offerter från ledande leverantörer. Du kan beställa offert solceller villa här.

Men innan dess kanske du vill ta reda på hur stor lämplig yta du har på ditt tak. Ungefär vad det kostar och hur mycket el du kan producera med solpaneler på ditt tak.

 

100% försörjning av förnybar energi är mycket närmare än man tror

100% förnybart

Elon Musk håller på att revolutionera hela bilindustrin med sitt elbilsbolag Tesla. Han är också involverad i att revolutionera energibranschen i USA genom sin position i Solar City som säljer el till villaägare genom att sätt solpaneler på deras tak. Vidare har Tesla tagit fram en smart batterilösning för hushåll så att elen kan lagras och användas när den behövs. Elon Musk håller på att skapa ett vertikalt integrerat energibolag som producerar el från solen, lagrar den i batterier och sedan används den i bilar och i hushållen.

Båda företagen tvingar sina konkurrenter att springa ifatt och utveckla liknande produkter för att företagen ska finnas kvar i framtiden. Anpassa sig eller försvinn. Naturligtvis bemöter några aktörer el-revolutionerna med att försöka bromsa den och lagstifta för att de gamla aktörerna ska behålla sina territorier men det är tidsfråga innan bättre produkter och tjänster slår ut sämre.

Revolutionerna sker lokalt. I USA har fler och fler små städer blivit 100% försörjda av förnybar energi t ex Burlington, Aspen, Greensburg och några till. Ytterligare 12 städer har stipulerat att gå över till 100% grön el.  Den största staden som har siktet inställt på 100% grön elförsörjning är San Diego. Det har visat sig att det här är inte tomma ord utan det på går en elrevolution i USA och mycket riskkapital dras till dessa tillväxt segment och det driver upp tempot. Finns det tillväxt finns det riskkapital och då accelererar tempot. Bra artikel om el-revolutionen i USA här.

Elmotorn i el-revolutionen är startad och framtiden är redan här,speciellt om du väljer att gå att hämta den och inte bara sitta och vänta på att andra ska leverera.solkalkyl 100% förnybar energi

Sverige har en förhållandevis hög andel av förnyelsebar energi genom vattenkraften men om hela transportindustrin ska omvandlas till eldriven så krävs det mycket mer energi än vad vattenkraften kan leverera.  Mycket energi förloras när den transporteras så en utbyggnad av lokala produktionslösningar t ex solel eller vindkraft samtidigt energiförbrukningen minskas genom energioptimeringslösningar och hushåll som drar mindre el så är man nästan i hamn.

Redan nu kan man bli en del av revolution genom att:

  • Halvera elräkningen genom smartare förbrukning
  • Skaffa en elbil
  • Sätt upp solpaneler och börja producera egen grön el som du använder själv eller säljer.
  • Alternativt kan man byta elbolag och välja ett som bara levererar förnyelsebar el.

Många stora fastighetsaktörer vill ta del av el-revolutionen och de blev väldigt förvånade och besvikna när riksdagen klubbade igenom en lag som straffar större solenergianläggningar som ägs av fastighetsbolag. Typisk defensiv lag som tillfälligt bromsar en bättre produkt att slå ut en sämre. Hur tänkte man här egentligen? Läs mer om 255 kWp begränsning här.

Fyra energiexperter har räknat fram nya siffror och hävdar att Sverige kan bli 100% förnybart redan 2020. Mycket läsvärt inlägg på DN Debatt.

Har du kollat upp värdet på ditt hustak? Ta testen hos solkollen och se hur mycket du kan spara och tjäna med solceller på taket.

Vad kostar solceller?

Priserna på solceller och solpaneler dvs sammankopplade solceller har sjunkit kraft de senaste åren. Man kan säga att för var solcellerna så pass dyra att endast helt optimala lägen kunde anses vara lämpligt för solceller. Nu när priserna sjunkit till en fjärdedel av tidigare priser så kan väldigt många fler och större platser ge en bra avkastning på investeringen. Vill du snabbt ha pengarna tillbaka så har priset på investeringen större betydelse än att t ex solstrålningen är över 1050 kWh per år. Det går utmärk med 950 kWh om du har köpt prisvärda solpaneler.

Solcellernas effekt påverkar priset. Solceller har olika effekt dvs konverterar olika mycket av solen strålning. Har du en stor yta som är lämplig behöver du inte ha så hög konverteringsgrad för att uppnå dina produktionsmål. Har du däremot begränsad yta och så bör du kolla upp solceller med högre konverteringsgrad som naturligtvis då är dyrare.

Det blir lätt att man börjar jämföra päron och äpplen när man ska jämföra pris på olika solpanelspaket. Det är många faktorer som påverkar. Bengt har som vanligt gjort en gedigen analys och sammanställning. Läs hela Bengts inlägg eller scrolla ner till diagrammet för att se vad kostnaderna blir inklusive moms monterat och klart. Bengts villablogg

Vet du hur mycket el du kan producera på ditt tak? Ta testen här och se hur mycket el du kan tillverka,

vad det innebär ekonomiskt för hushållet. Solceller kalkyl med priser

 

Solceller: så här fungerar det

solceller

Solceller – så här fungerar det

Många sammankopplade solceller blir solpaneler och många solpaneler behövs för att skapa solkraft och solenergi. Se filmen här om hur det fungerar. Mycket bra förklaring på hur elen uppstår och hur man tar den tillvara från solen. Solceller film så här funkar det

Solceller pris

En avgörande faktor för lönsamheten är storleken på investeringen. Köper du dyra solceller och även om du har förhållandevis hög solstrålning på ditt tak så hjälper det föga om du köpt för dyrt. Egentligen är en låg kostnad per kWp viktigare än att du lyckas sätta solcellerna på den optimala platsen.

Solceller villa.

Många villaägare har redan solcellslampor i trädgården men vill man göra sig fri från stora elräkningar kan man enkelt investera i solpaneler och producera så pass mycket el på sommaren att man klarar av hela elräkningen på vintern. Räkna ut när du går plus minus noll mot elbolagen det vill säga när du säljer så pass mycket el att du “gratis” kan köpa tillbaka allt du behöver under vintern. Räkna här www.solkollen.nu/test
Inte helt enkelt att nå break-even men det går om du minskar husets energiförbrukning samtidigt som du producerar runt 9000 kWh under sommar halvåret.

Solceller Lund
En av de mest lönsamma platserna i Sverige för solceller är  Lund. Solen skiner många timma per år här och det lokala elbolaget betalar bra per kWh som du säljer. Vid en smart investering med prisvärda solpaneler så kommer du nå en snabb återbetalning, snabbar än någon annan plats i Sverige.

255 kWp anläggning

Från och med den 1 juli 2016 så ska solkraftsanläggningar som är större än 255 kWp betala energiskatt för all el som produceras. Energiskatten är mellan 19,3 öre per kWh och 29,2 öre beroende på var i landet elen konsumeras. Här finns en sammanställning om energiskatten 2016.

Den nya skatten är mycket kritiserad då den bromsar stora fastighetsägare att uppnå de hårt ställda miljökraven man strävar efter. Det som tidigare var lönsamt för parkeringsbolag och fastighetsbolag blir nu direkt olönsamt. De finns naturligtvis några vinnare och det är ju de som har lobbat för att den nya lagen ska införas och det är ju så klart elbolagen och framför allt de som äger elnäten. Å ena sidan säger de att de är för grön energi men å andra sidan vill de skydda sina nuvarande vinstgenererande affärsmodeller. Liknande lagar har införts t ex i Florida som borde vara solenergins paradis men där har man gjort det förbjudet att sälja el från solen om man inte är ett av de stora elbolagen.

255 kWp anläggning är nu max storleken på en stor anläggning solenergi men hur mycket el kan en 255 kWp anläggning producera på ett år?

Vi använde solkollens solkalkylator och mätte upp en anläggning i södra Skåne med en yta av solceller på nästan 1600 kvadratmeter och så räknade vi med 16% verkningsgrad på solcellerna. Då fick vi fram en produktion på:

Vald yta: 1,593.00 m2

Din årsproduktion är: 226,124 kWh per år

 

Januari 3,082 April 26,888 Juli 36,053 Oktober 10,146
Februari 6,509 Maj 35,322 Augusti 28,969 November 3,801
Mars 16,829 Juni 37,031 September 19,768 December 1,728

 

Testa själv på solkollen och se om det är lönt för din bostadsrättsförening att investera några miljoner för att producera 226 000 kWh per år. Se hur mycket en 255 kWp anläggning kan ge i ditt områden. Ange ytan 1600 m2 för att få rätt solkalkyl till 255 kWp.

Ökar värdet på huset med solpaneler på taket?

ökar värdet med solpaneler

Återbetalningstid för solpaneler 8-15 år

När du som privatperson investerar i ett nytt badrum eller kök så tittar man normalt inte på återbetalningstid eller kalkylränta utan man ser det mer som att man behöver ett bra badrum och ett bra kök. Vidare är avskrivningskostnader mm inte så relevant för privatpersoner utan mer för företag pga av skatteregler. Många ser dock en tydlig koppling mellan nytt badrum och kök ger ett högre värde på huset om ut i fall att man ska sälja. Det är inte säkert att värdestegringen är i paritet med investeringen dvs 150 000 kr för ett nytt kök behöver inte betyda 150 000 kr i ökat värde för fastigheten, men en del av investeringen kan räknas som värde byggande.

Stora fastigheter har ofta höga driftskostnader och det är vedertaget att om en sådan fastighet investerar i t ex bergvärme eller liknande så ökar fastighetens värde framför allt pga av lägre faktiska driftskostnader som varar under många år.

Solpaneler på taken minskar också driftskostnaderna och kan även ge fina passiva skattefria inkomster framför allt genom försäljning av elen under vår och sommarmånaderna.  En investering på 134 000 kr efter solcellstöd kan t ex ge en årlig besparing på 6200 kr i form av sänkta rörliga kostnader och en passiv intäkt på 6700 kr i form av såld el och skatteavdrag för såld el. “Se solpanelskalkyl här

En stadigvarande årlig besparing på elräkningen och även passiva intäkter att finansiera resten av elräkningen lär också ha en värdehöjande effekt på fastigheten. Är det billigare att dra runt fastigheten kommer fler kunna ha råd med fastigheten och således ökar konkurrensen och sannolikt också värdet på fastigheten.

I Sverige finns idag veterligen ingen statistik på att fastigheter med solpaneler på taket ökar i värde. I USA så finns det en intressant undersökning där man har studerat försäljningar under åren 1999 till 2013.  Deras slutsats är man köpare av hus med solpaneler har betalt ett högre pris som i snitt ligger på 4 USD per watt eller då 15 000 USD för en snitt installation i USA på 3,75 kWp. Skulle detta gå att överföra till Sverige skulle det vara en mycket stor värdehöjare på fastigheten. Man bör också ta i beaktande att det också kan beror på andra faktorer att man får högre priser för fastigheter med solpaneler, t ex att folk som investerar i solpaneler är mer måna om sina fastigheter och då tar hand om dem bättre än snittet.

Sannolikt är 4 USD per watt inte relevant för den svenska marknaden då vi får mindre ut av varje watt solpanel i Sverige och har en högre elkonsumtion totalt under året pga av de mörka och kalla månaderna. DVS det är svårare att få balans på driftkostnaderna med hjälp av solenergi i Sverige än i Kalifornien. Men ponera att 1 USD per watt i värdeökning kan uppnås i Sverige då skulle exemplet ovan med en investering på 134 000 kr efter solcellstöd kunna ge en värdeökning på runt 90 000 kr för fastigheten vilket kan vara i paritet med t ex en köksrenovering. Läs undersökningen från Berkeley här.

Undersökningen är inte helt överförbar för den svenska marknaden men det lämnar oss med en intressant tanke: Tänk om vi kan se en investering i solpaneler som en investering i kök och badrum, en värdehöjande investering för huset som dessutom ger både besparing och en passiv inkomst när vi säljer elen.

Vi använder och kommer ju använda el i huset för all överskådlig framtid alltså är det ju helt naturligt att vi även producerar el med hjälp av husets tak och solen.Vi anar ju hur elbolagen hanterar oss kunder och de tar alla chanser att höja de fasta avgifterna. Det är inte speciellt sannolikt att vi framöver får se lägre rörliga och fasta elkostnader. Det är mer sannolikt att kostnaderna blir högre i framtiden. Ett sätt att minska sin exponering mot elbolagens fakturor är ju att konsumera mindre och producera mer el själv. Solen skickar inga fakturor.

Har du testat hur mycket el du kan få ut av ditt hustak? Om inte gör det här och få info om hur mycket
ditt hushåll kan spara och tjäna med solpaneler på taket.

PRESSRELEASE

hussol2

Solkollen.nu visar hur mycket solenergi som går till spillo på Sveriges alla tak


Från och med den 26 april kan alla Sveriges två miljoner villaägare se hur mycket solenergi som förspills på deras tak. Solenergi är idag en lönsam affär för de flesta villaägare i södra Sverige. Främst tack vare lägre kostnader för solpaneler, bättre teknik samt en gynnsam skattereform som genomfördes 2015. Att göra testen och se hur mycket man kan tjäna och spara med solpaneler tar mindre än en minut och är helt gratis.

 

Solkollen.nu ska minska solspillet på våra hustak

Från och med den 26 april kan alla Sveriges två miljoner villaägare se hur mycket solenergi som förspills på deras tak. Solenergi för många miljarder kronor går till spillo i Sverige varje år. Av Sveriges två miljoner villor är det endast 15.000 som fångar in solenergin som träffar deras tak.

 

”Istället för att omvandla energi som träffar våra tak köper vi el från elbolagen och försöker sänka vår elkonsumtion på alla möjliga vis. Solenergi är både klimatsmart och en lönsam affär för villaägare idag.”

 

”Många tror felaktigt att solenergi endast lönar sig i soliga länder som Spanien och Portugal. Södra Sverige, Tyskland och Danmark ger likvärdig solstrålning per kvadratmeter under året.” säger Mojgan Zareinejad som är projektledaren bakom solkollen.nu. “Det handlar inte om att bli självförsörjande av el utan att minska sin elräkning och börja fakturera elbolaget. Du använder egenproducerad el istället för att köpa el som transporterats lång väg. Genom att bli mikroproducent minskar din klimatpåverkan och du gör samtidigt en bra affär.”

 

Fakta om skillnaden mellan Tyskland, Danmark och Sverige
I Tyskland har 1,5 miljoner småhus solpaneler på sitt tak.

I Danmark har 100 000 småhus solpaneler på sitt tak.
I Sverige har endast 15.000 småhus solpaneler på sitt tak.

 

I Tyskland har mer än 1,5 miljoner villaägare solpaneler på sina tak. I Danmark har nästan 100 000 villaägare solpaneler på sina tak. I Sverige har endast runt 15.000 av våra två miljoner småhus solpaneler. I Tyskland kommer 7% av elproduktionen från solenergi. I Sverige kommer endast 0,1% av elproduktionen från solen. Om villaägarna hade vetat om hur lönsamt det är att själv producera sin el med hjälp av solenergi hade Sveriges samlade energiproduktion kunnat se annorlunda ut.
Solenergi är idag en lönsam investering för villaägare i Sverige med en skattefri avkastning på mellan 6-12% per år.

 

Det har blivit lönsamt på grund av tre faktorer:

– Kostnaderna för solpaneler har sjunkit kraftigt de senare åren.
– Regeringen genomförde en skattereform 2015 som ger 60 öre extra i skatteavdrag per såld kWh för mikroproducenter.
– Användandet av optimerare på solpanelerna gör att anläggningar fungerar mer effektivt än tidigare och inte är så känsliga för skuggor. Många solenergisystem klarar att leverera bra med el bara vid vanligt dagsljus. Kravet på direkt sol har alltså minskat drastiskt.

 

Solkollen.nu visar värdet på ditt hustak – hur mycket du kan spara och tjäna med solpaneler

Vill du veta hur mycket el du kan producera på ditt tak? Skriv in din adress, rita in solpaneler på ditt tak på en karta och få direkt ett detaljerat excelark som visar hur mycket du kan spara och tjäna med solpaneler! Testen är gratis och tar mindre än en minut.  www.solkollen.nu/test/

 

Om solkollen.nu

Solkollen.nu är en solenergikalkylator som räknar fram estimat på solelsproduktion på takytor i Sverige med hjälp av SMHI solstrålningsdata STRÅNG. Den uppskattade produktionen levereras sedan i ett användarvänligt kalkylark med skatter, bidrag och prisuppskattningar färdigifyllda för att göra det så enkelt som möjligt för en villaägare att snabbt bilda sig en uppfattning vad en investering i solpaneler innebär för hushållets ekonomi. Kalkylarket har två olika kalkyler, en för privatpersoner och en för bostadsrättsföreningar.

 

Kontakt för mer information

Applied Geomatics International

Mojgan Zareinejad

072 001 7476

mojgan@solkollen.nu

www.solkollen.nu

Nätnytta- ersättning från elnätsföretaget

Att transportera el är dyrt då mycket energi försvinner på vägen. När du börjar skicka in el lokalt i elnätet från din solelsanläggning uppstår en positiv näteffekt och det får du ersättning för. Elbolagen har olika benämningar för detta men några är nätnytta, nätersättning, energiersättning. Ersättningen varierar mellan elnätsbolag och ligger mellan 3-7 öre per kWh inmatad i elnätet.

I solkollens kalkyl för hur mycket du kan spara med solceller på taket så räknar vi med 5 öre per kWh i nätnytta.