Författare: AGSMZsol

Konverteringsgrad solceller

De senaste åren har inte bara kostnaden för solceller minskat kraftigt, även konverteringsgraden har ökat. Konverteringsgrad är i princip hur stor del av solstrålningen som omvandlas till el. Av solens 100% solstrålning kan mellan 10-20% ovandlas till el beroende på vilka solceller du använder dig av.

Är det viktigt med konverteringsgrad? Har du begränsat med utrymme för dina solceller är det viktigt har du gott om yta med bra solstrålning är det inte alls viktigt om du strävar efter att bli mikroproducent.

 

 

 

kWpverkningsgradm^2
110%10,00
111%9,09
112%8,33
113%7,69
114%7,14
115%6,67
116%6,25
117%5,88
118%5,56
119%5,26
120%5,00
121%4,76

 

Vill du investera I en 8 kWp anläggning så krävs det en yta på 80 kvm om du väljer solceller med en verkningsgrad på 10% eller endast 40 kvm om du väljer solceller med en verkningsgrad på 20%.
Det är viktigare vad priset är per kWp än verkningsgraden om du nu har gott om plats på taket.

Solkraft - fånga upp solen gör den till el

Solkraft innebär att man fångar upp solljuset omvandlar det till elektricitet genom en process som kallas fotovoltaik vilket är vanligast eller indirekt genom termisk solkraft.

Solkraft på ditt hus
I stora avancerade anläggningar använder man sig av linser och speglar för att koncentrera strålarna så att de blir så starka som möjligt innan man omvandlar dem till el.
Solkraft är så miljövänligt det kan bli att tillverka el. Därför känns det extra bra att skaffa sig en egen solkrafts anläggning som gör att du både kan tillverka din egen el helt lokalt. Väldigt mycket el försvinner vid transport av elen till dig från kraftbolagen.
Solkraft är mycket populärt i t ex Tyskland och Danmark som har liknande sol och väderförhållande som Sverige. Det är fullt möjligt att tillverka mycket el av solens strålar även i Sverige och det fina är att det inte finns några rörliga delar i processen så solceller och solkrafts anläggningar håller länge. Många räknar med en återbetalning av investeringen på mellan 8-11 års tid och sedan är all solkraft som skapas av solcellsanläggningen i princip gratis.

Vill du vet hur mycket solel du kan producera på ditt villa tak?

Det beror på solstrålningen där du bor, väderstrecket som ditt tak är vinklat mot, vinkeln på taket och vilka solceller som du väljer. Här kan du beräkna solkraften och hur mycket el du kan producera.

Solceller villa med garanterad skattefri avkastning

Solceller villa 2015

Har du en villa i södra Sverige så har förutsättningarna för egen solenergi med solceller på villataket förbättrats dramatiskt under 2015. Regeringen klubbade igenom en skatterabatt som gör att man får garanterad avkastning på den solelen som kan skickar ut på elnätet. Man får en skatterabatt på 60 öre per kWh som räknas av mot annan skatt man betalar till skatteverket. Systemet fungerar med kontrolluppgift som nätleverantören skickar till skatteverket.

Solceller villa så här mycket kan du spara

Det här förändrar kalkylen för investeringar i solceller villa på ett avgörande vis då man tidigare inte fått så mycket för sin solenergi då den produceras när priserna är som lägst under ljusa sommardagar. Så från tidigare låga spotpriser på 15 öre per kWh kan man nu lägga till 60 öre samt nätnytta 5 öre och gärna då också elcertifikat vilket kan ge runt 20 öre per kWh. I allt kan man nu alltså varma sommardagar sälja sina kWh för runt en krona.

Försäljning i mindre omfattning är befriad från inkomstskatt så det blir en garanterad avkastning i och med skatterabatten som också är skattefri.

Dilemmat med solceller villa har tidigare varit att man inte producerar el när man behöver den som mest under mörka vintertider. Utan solcellerna på villan producerar under sommaren när ens egen förbrukning av el är lägre än vanligt på grunda av den ljusa och varma årstiden.

Men de nya reglerna så löser man många problem på en gång. I och med skatterabatten på 60 öre blir det lönsamt att ansöka om elcertifikat och växla upp produktion.  Så istället för tidigare spotpris plus nätnytta kan man nu lägga till både skatterabatten och elcertifikatet i investeringskalkylen.

Under 2015 har fler än någonsin i Sverige intresserat sig för solceller villa investeringar. Med låga räntor är det många som ser det som en säker investering där man kan få en skattefri och i princip garanterad avkastning på 7-9% varje år. Väldigt få aktiefonder, obligationer eller bankkonton kan konkurrera med en sådan skattefri garanterad avkastning.

Samtidigt har solcellerna för villa blivit billigare och mer effektiva så nu börjar många se så pass stora ekonomiska fördelar med solceller på sitt villatak att man agerar och läser på vad det innebär ekonomiskt med solceller på sin villa. Vill du veta hur mycket el du kan producera med solceller på din villa? Räkna ut det gratis och snabb här med solceller kalkylatorn hos solkollen.

Du får en detaljerad uppskattning av solelsproduktionen månad för månad och du kan se hur mycket du kan spara genom minskade elköp och tjäna genom att du säljer din egenproducerade el.

 

 

 

Energipriset du får vid försäljning av solel

Priset du får vid försäljning av solelen kan variera kraftigt under året beroende på vilken sorts avtal du har med den som köper elen som du som mikroproducent producerar.

Elen är som dyrast under vintern när du endast kan producera mindre mängder el pga av låg solstrålning. Samtidigt är det då du behöver elen som mest för eventuell uppvärmning och belysning.

Det är inte så sannolikt att du lyckas producera så på pass mycket el under vinter månaderna att du det blir försäljning. Det vill säga du kommer själv att förbrukar det du producera och sannolikt få köpa en hel del el.

Under sommaren när du inte själv konsumerar så mycket el kommer du förhoppningsvis få till en stort överskott och sälja din egen el. Om du har ett avtal som säger spotpris så kommer priset du får av elbolaget bli blygsamt då elpriset är som billigast under sommaren. Har du däremot ett längre avtal tex ett treårs avtal med samma pris per såld kWh året runt så kan det bli betydande pengar från egen elproduktion.