Jämtkraft

Jämtkraft är ett energibolag med ryggraden i Jämtland och Norden som marknad. Vi hämtar vår drivkraft i naturen omkring oss; rika skogar, friska vindar, kraftfulla forsar och solen. Och vi arbetar för att omvandla kraften från de förnybara energikällorna till hållbar el. Vi levererar energi som gör livet bättre för människor. På vägen dit ser vi hållbara relationer som en viktig pusselbit – med våra kunder, medarbetare, partners och andra som berörs av verksamheten.

Vårt ansvar är att se till att Jämtkrafts avtryck i miljön blir så små som möjligt. Vi vill också återinvestera i miljön i form av restaureringar och förbättringar, så att summan av vår verksamhet blir positiv för framtiden.

Jämtkrafts arbete ska vara till gagn för samhället där vi verkar. Utöver vårt arbete med att producera och leverera hållbar el och värme till våra kunder arbetar vi till exempel med sponsring av idrotts- och kulturverksamhet.

Den innovativa energilösningen Dela vattnet. Med molntjänsten Dela vattnet kan du lagra överskottsenergi från solceller i vattnet. Vattenkraften fungerar som ett gigantiskt batteri där det går att hämta kraft året runt, oberoende av väder.

Med Dela vattnet kan du lagra din överskottsenergi från sommaren till vintern, när du använder mest el och den är som dyrast. Läs mer om solceller och Jämtkraft här.