Solkraft i Viby

Solkraft är en certifierad solkraftsinstallatör som i första hand verkar i Mälardalen, Östergötland, Västergötland och Värmland. Men vi har även varit inblandade i intressanta projekt i  Afrika och Nordnorge. Projekten har alla möjliga storlekar, allt ifrån en enda panel på ett torp i skogen till flera hundra på en verksamhetslokal eller flerfamiljshus.
De komponenter vi använder är av mycket god kvalitet för lång hållbarhet. Vi använder oss av långsiktiga partners när det gäller såväl tillverkare, grossister och medarbetare.
Vi säljer och installerar även batterilager och laddstationer för el-fordon samt utrustning för effektreglering. Beställ offert från Solklart i Viby här.