Tag: 255 kWp

Från och med den 1 juli 2016 så ska solkraftsanläggningar som är större än 255 kWp betala energiskatt för all el som produceras. Energiskatten är mellan 19,3 öre per kWh och 29,2 öre beroende på var i landet elen konsu…