Tag: solenergi

Solenergi och bergvärme är båda former av förnybar energi, men de har några viktiga skillnader. Fördelarna med solenergi: Det är en ren och förnybar energikälla som inte producerar skadliga växthusgaser. Det är väldigt tillgängligt och kan utnyttjas i alla delar av världen. Det kan användas för en mängd olika ändamål, inklusive elgenerering, vattenuppvärmning och uppvärmning…

Solkraft innebär att man fångar upp solljuset omvandlar det till elektricitet genom en process som kallas fotovoltaik vilket är vanligast eller indirekt genom termisk solkraft. I stora avancerade anläggningar använder man sig av linser och speglar för att koncentrera strålarna så att de blir så starka som möjligt innan man omvandlar dem till el. Solkraft…