Top 5 elbolag som betalar mest för din solel

För några år sedan betlade många elbolag betalar extra för din solel under något eller några år. De gjorde det som kampanjer för att väcka intresse för solelen och för att övertyga sina kunder att de bör fundera på en solpanelinvestering. Bor du inte inom dessa företags geografiska verksamhetsområden så är det normal svårt att få del av dessa förmånliga priser för såld solel. Bor du däremot i “rätt” områden så ska du naturligtvis räkna med de bra priserna de erbjuder. Räkna dock inte med att det varar för evigt. Förr eller senare kommer all solel att säljas till något som ligger nära marknadspriset för vanlig el dvs spotpriset.

Idag är det ytterst ovanligt att elbolagen betalar mer än spotpriset som finns på Nordpool. 

Det gör ingenting då elkrisen i och med kriget i ukraina samt att elbolagen inte ökat sin elproduktion nämnvärt de senaste år gör att priserna på elen är jättehöga.

Idag kan du få upp till 5 kr per såld kWh beroende på när under året du säljer ditt överskott av el samt vart i landet du befinner dig. I elområede 4 dvs verkligen den södra delen av Sverige så får du normalt både högre produkten då solen lyser mer i södra Sverige men också bättre betalt då det varken finns vattenkraft eller kärnkraft i närheten.

 

Vad ska jag räkna med att en producerad kWh är värd från mina solceller?

Först och främst räkna med att du kommer att använda hälften av din produkten till egen använding om du bor i en villa och har en solpanelsanläggning på 7-10 kWp. Du vet ju vad du betalade förra året för ditt hushåll och ta fram ett kWh pris per månad så får du en bra indikation på värdet av din produktion.

För många hushåll handlar det om att man kan räkna med mellan 1-2 kr per kWh.

Hur länge kommer vi ha så här höga elpriser?

Hur länge elkrisen och elbristen varar är det ju ingen som vet men man ska nog inte tror att man kan får 4 kr per kWh under någon längre tidsperiod utan det handlar snarare om några tillfälliga toppar.

I augusti 2022 var det många med solpaneler som verkligen kunde producera mycket el då det var en bra solmånad men också fick riktigt bra betalt, runt 4 kr per kWh. Det är ska man nog inte räkna med som en standard utan ett tillfälligt högt pris. Ingen vet hur snabbt vi kan komma ur den här elkrisen men fördelen med den är att om du har en solpanelsanläggning kan du räkna hem investeringen väldigt snabbt om du får så pass bra betalt för din solel när du säljer den.