Vad är skillnaden mellan kW, kWh och kWp

Skillnaden mellan kW och kWh

Solceller är en viktig del av ett hållbart samhälle och för att förstå och utvärdera deras effektivitet är det viktigt att känna till de olika enheterna som används för att mäta deras prestanda. De två viktigaste enheterna är kW (eller kWp) och kWh.

kW (eller kWp) – Enheten för effekt

Kilowatt (kW) är enheten för effekt och det motsvarar den el som produceras per sekund. Det är viktigt att notera att det här är en mätvärde för en ögonblicklig produktion och att produktionen från en solcellsanläggning varierar beroende på väder och solens position på himlen. En annan term som ofta förekommer i samband med solceller är “kWp” som står för “kilowattpeak” och det är den maximala effekten som en solcellspanel kan producera under optimala förhållanden.

kWh – Enheten för energi

Kilowattimme (kWh) är enheten för energi och det motsvarar den mängd el som produceras under en viss tid. Det är viktigt att notera att det här är en mätvärde för den totala produktionen under en viss tid och det ger en bättre bild av den verkliga prestandan hos en solcellsanläggning.

Hur solcellsanläggningens storlek påverkar produktionen

Anläggningens storlek mätt i kW påverkar hur mycket el solcellerna producerar totalt. Om vi tar exemplet med en anläggning bestående av 10 stycken 300 W-paneler så motsvarar det 10 x 300 W = 3 000 W, alltså 3 kW. Vanliga solceller producerar normalt runt 800-1 100 kWh per installerad kW och år. Det innebär att ett system på 3 kW bör generera mellan 2 400 – 3 300 kWh per år.