Verkningsgrad solceller

De senaste åren har inte bara kostnaden för solceller minskat kraftigt, även konverteringsgraden har ökat. Konvertingsgrad är i princip hur stor del av solstråleningen som omvandlas till el. Av solens 100% solstrålning kan mellan 10-20% ovandlas till el beroende på vilka solceller du använder dig av.

Är det viktigt med konverteringsgrad? Har du begränsat med utrymme för dina solceller är det viktigt har du gott om yta med bra solstrålning är det inte alls viktigt om du strävar efter att bli mikroproducent.

 

 

 

kWp verkningsgrad m^2
1 10% 10,00
1 11% 9,09
1 12% 8,33
1 13% 7,69
1 14% 7,14
1 15% 6,67
1 16% 6,25
1 17% 5,88
1 18% 5,56
1 19% 5,26
1 20% 5,00
1 21% 4,76

 

Vill du investera I en 8 kWp anläggning så krävs det en yta på 80 kvm om du väljer solceller med en verkningsgrad på 10% eller endast 40 kvm om du väljer solceller med en verkningsgrad på 20%.
Det är viktigare vad priset är per kWp än verkningsgraden om du nu har gott om plats på taket.