Vilken växelriktare ska man välja för sina solpaneler?

Solpaneler är ett utmärkt sätt att generera egen el, men för att få ut det mesta av dina solpaneler är det viktigt att välja rätt växelriktare. En växelriktare är en enhet som omvandlar det direkta strömmen (DC) som genereras av solpanelerna till växelström (AC) som kan användas i hemmet eller levereras till nätet.

Varför är det viktigt att välja rätt växelriktare?

Solpaneler kommer av olika skäl väldigt sällan upp i sin maxproduktion. Detta gör att det lönar sig att välja en mindre och billigare växelriktare än vad man tror att man behöver. Om solcellspanelerna exempelvis har en toppeffekt på 10 kW, så är det vanligt att man har en växelriktare med en kapacitet på mellan 8-9 kW — alltså en underdimensionering på mellan 10 och 20%.

En annan fördel med att välja en mindre växelriktare är att det minskar risken för att växelriktaren ska bli överbelastad. Om växelriktaren är dimensionerad för att klara mer ström än vad solpanelerna faktiskt producerar, så kommer den att arbeta hårdare och det kan leda till ökat slitage och förkortad livslängd.

Hur väljer man rätt växelriktare?

För att välja rätt växelriktare bör man först ta reda på vilken effektsolpanelerna kommer att producera under normala förhållanden. Det går att få fram genom att titta på solpanelernas specifikationer eller genom att utföra en solinventering.

När man har koll på solpanelernas effekt, så är det viktigt att välja en växelriktare som är dimensionerad för att klara ungefär 90-95% av den effekten. Det gör att växelriktaren inte kommer att bli överbelastad och samtidigt så kommer man att få ut så mycket som möjligt av solpanelerna.