Strång solstrålning och väderdata från SMHI

Solstrålningen kan delas upp i direkt, diffus och global strålning och varierar mellan olika platser.
Solkollen baserar den uppskattade solstrålningen för den ytan du väljer på ditt hus genom att ta genomsnittet av 5 års väder och strålningsinfo från SMHI. Strång kombinerar många olika datakällor och presenterar datan i ett rutnät över hela Sverige. Datan är registrerad timme för timme och vi använder oss av allt detta för att bygga en så sannolik solstrålnings bild av ytan du vill beräkna på.

 

I Sverige kommer endast 0,18% av elproduktionen från solenergi.
Vattenkraft står för 48%
Kärnkraft 34%
Vindkraft 11%
Övrig värmekraft 4,4%
(Källa: Energimyndigheten.se)
I Tyskland som på många sätt har liknande förutsättningar för solelsproduktion står solelen för 5,3% av den totala elproduktionen.

Solkollen är ett verktyg som enkelt och snabbt räknar fram värdet av solenergin som träffar ditt tak. När du testat dig fram med och några olika scenarion så hoppas vi att du blivit så pass intresserad av att placera solpaneler på ditt hustak att du vill få in offerter från våra utvalda solpanelsleverantörer.

Se direkt hur mycket solel du kan producera på ditt tak.Solkollen.nu